Håvard Nevland i jordvernutvalet om ny E39: - Det er forskjell på jord og jord, R2 er klart best

R2 tar i større grad utmark enn innmark og dyrka mark. Og den dyrka marka som forsvinn, kan erstattast. Derfor liker jordvernarane R2 best.