Illustrasjon: Siv Grethe Bøhn-pettersen

Med en verktøykasse mot kreften

Tre karer med den samme sykdommen, og likevel tre ganske ulike historier, med forskjellige sykdomsforløp, behandlingsmetoder og ettervirkninger. Men én ting har de opplevd helt likt: hvor viktig det var, og fortsatt er, å finne støtte i fellesskapet.
Publisert