Så sin Alzheimer-sjuke mor bli ført bort i håndjern

– Det var en grusom opplevelse å se sin mamma, som er demenssjuk, bli hentet av politiet og påsatt håndjern før hun ble kjørt til psykiatrisk avdeling i Stavanger, forteller en mann bosatt i Dalane.