Randi Røyland: Pirkar i inngrodde haldningar med ny bok

Randi Røyland har skrive ei informasjonsbok om leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG).