(Østlendingen)

Dermed kan idrettsanlegg over hele landet åpnes for trening, selv om alle konkurranser fortsatt er utelukket.

Det kan drives organisert aktivitet, men innenfor de strenge smittevernrådene helsemyndighetene har anbefalt.

– Vi må kunne bruke sunn fornuft og skjønn for når vi driver aktivitet. Det blir det opp til det enkelte forbund og idrettslag å sørge for at reglene overholdes, sier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

Smittevern

Til tross for at organisert idrettsaktivitet tillates, firte ikke helsedirektør Bjørn Guldvog på kravene til smittevernreglene da han klargjorde rammebetingelsene for idretten sammen med Kjøll onsdag formiddag.

– Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at helsemyndighetenes anbefalinger om samling av personer og samling i grupper, overholdes. Når vi samles, så bør vi ikke være mer enn fem personer, og hver og en bør holde en avstand på minst to meter, sa Guldvog, som presiserte at anbefalingene gjelder aktiviteter både innendørs og utendørs.

Det blir heller ikke anledning til å bruke idrettsanleggenes garderober.

Tydeligere

Idrettspresident Kjøll påpekte at regelverket heretter blir mer tydelig.

– Det er helt avgjørende at idretten forholder seg strengt og tydelig til de kjørereglene som offentlig helsemyndigheter bestemmer. Vår viktigste oppgave er å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, sa Kjøll.

Hun sa at Norges idrettsforbund sterkt oppfordrer til at det er voksne til stede når barn og ungdom trener og som kan påse at smittevernreglene overholdes.

– Vi anbefaler at det ikke benyttes kollektivtransport til og fra aktiviteten.

Koronavett

Hun sa at NIF vil utarbeide et felles regelsett for alle idretter.

– I tillegg vil vi utfordre alle våre 55 særforbund om å utarbeide koronavettregler innenfor sin idrett, sa Kjøll.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa at det fra helsemyndighetene ikke er avgjørende om idrettsaktivitet gjøres organisert eller ikke.

– Antakelig er det mye bedre om det er organisert, for da får vi sikkerhet for at det er voksne personer og idrettsledere som følger dette, sa Guldvog.

På direkte spørsmål sa helsedirektøren at det er mulig for for eksempel fotballgrupper å ha mange på banen samtidig, men at de må deles opp i grupper på maksimum fem personer, og at alle som deltar må holde to meters avstand til hverandre og de andre gruppene.

Helsedirektøren: Ingen ball på hodet og hender

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han kan se for en «forsiktig grad av sentring» av en fotball, men fraråder sterkt headinger og berøring av ballen med hendene.

Det betyr at det ifølge helsedirektøren er uaktuelt for håndballspillere å kaste ballen til hverandre av hensyn til koronasituasjonen.

– Smitterisikoen øker vesentlig ved heading og berøring av ballen. Jeg er gammel håndballspiller og det er slik at om man tar i en håndball og kaster den videre, er det en risiko for at man overfører smitte. Så i håndball er dette uaktuelt, sier Guldvog til NTB.

Han sier at det også er uaktuelt at flere fotballspillere tar i samme ball.

– Alle idretter hvor man har med utstyr å gjøre, må man organisere det slik at folk ikke tar på det samme utstyret, sier han.