Kommunedirektøren i Sokndal foreslår overfor formannskapet og kommunestyret at kommunen skal tilby gratis Wifi for innbyggere og turister. Sokndal kommune vil legge til rette for dette på fire steder:

  • 1. Bobilparkering Hauge (Hosmosmyr)
  • 2. Bobilparkering Åna-Sira
  • 3. Sogndalstrand gjestehavn
  • 4. Rekefjord gjestehavn

I 2020 var saken også oppe, og det ble da bestemt at det skulle etableres gratis offentlig trådløst internett for innbyggere og turister i prioritert rekkefølge:

  • Åna-Sira
  • Sokndalshallen
  • Sogndalstrand (inkl. servicebygget/amfiet)
  • Lekeplassen/parken
  • Torget/Hosmosmyr
  • Malmkaien Rekefjord

Etter å ha hentet referanser fra andre som har montert WiFi4EU-nettverk er erfaringen at det er svært lite brukt sett opp mot kostnaden. Når det først ble iverksatt så de at det ble koblet på noen brukere. Derimot stagnerte påkoblingen fort, og det kom ikke nye brukere, skriver kommunedirektøren i sin innstilling til formannskapet og kommunestyret.

Sokndal kommune har valgt ikke å løse ut tilskuddsordningen fra EU basert på tallene og fakta som har fremkommet.

Åpent og gratis Wifi

Høsten 2021 monterte Sokndal kommune to aksesspunkter med mobildata på lokasjonene Bobilparkering Hosmosmyr og bobilparkering Åna-Sira for å måle behovet for Wifi. Her tilbys det nå åpent gratis Wifi til de som oppholder seg på området. Det har siden den gang vært en jevn flyt av påkoblinger, spesielt under bobilsesongen.

Kostnaden for et slikt punkt rundt 4.000 kr for innkjøp og en abonnementskostnad på 7.188 kr årlig pr. punkt. Den eneste forutsetningen for montering er strøm. Abonnementskostnaden er for mobilt bredbånd. Er det nettverksforbindelse fra før kan denne benyttes.

– Denne tilskuddsordningen ble tilbudt med hensikten om å gi trådløst internett til innbyggere og gjester under andre forutsetninger enn dagens situasjon. Tidligere var det vanlig å lete etter Wifi de fleste steder man oppholdt seg ettersom tilgangen på internett via mobilabonnement var dyr og ikke alltid tilgjengelig. Dagens deknings og kostnadsbilde er helt annerledes, skriver kommunedirektøren.

Leter ikke etter nett

Det er saksbehandlers oppfatning at man ikke leter etter trådløst internett når man går, for eksempel, igjennom gata på Sogndalstrand. Det samme gjelder for utenlandske turister ettersom kostnadene er de samme som i hjemlandet i EU/EØS. Derimot ser vi at det kanskje er mer aktuelt å lete etter Wifi steder man oppholder seg over lengre tid, for eksempel ved overnatting, påpekes det.

Tilskuddsordningen fra EU krevde at man minimum måtte ha 10 utendørspunkter, og det måtte være via deres ordning i minst 3 år. Det er saksbehandlers oppfatning at kostnadene rundt infrastrukturen, og den årlige kostnad pr. punkt ikke er forsvarlig i forhold til forbruket.

Kan ikke kreve

I avtalen står det at det ikke kan være andre konkurrerende åpne trådløse nettverk hvor det tilbys WiFi4EU-nettverket. Det er saksbehandlers oppfatning at det ikke ville være riktig å kreve at det ikke skal være andre åpne nettverk på de vedtatte lokasjonene.

– Sokndal kommune kan gjennomføre vedtaket om å montere gratis trådløst internett på de vedtatte lokasjonene, men saksbehandler viser til sin oppfatning av behovet på de foreslåtte lokasjonene. Saksbehandlers konklusjon er at hvis Sokndal kommune skal tilby gratis trådløst internett, bør det være på overnattingssteder / steder hvor personer oppholder seg over lengre tid.