Etter å ha tatt en tidlig ledelse raknet alt for EIK.