– Her har næringslivet og Eigersund kommune vunnet en viktig seier, sier Tormod Andreassen i Næringsforeningen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen støtter Vegvesenet og Vegdirektoratets avgjørelse om å anbefale trasévalget R2 for ny E39.