- Her må det vel vera fare for forgifting?

Det var ikkje eit fint syn som møtte Kjetil Nodland i vasskanten like ved Langevannsveien onsdag.