Hestnes FUS barnehage er 10 år: Feiret med ordførerbesøk og egenprodusert musikkvideo

Ungene i Hestnes FUS barnehage kombinerte lærdom om bærekraft med markering av barnehagens tiårsdag.