– Hårreisande! Dirigentane gjer jo bare jobben sin – i allslags vêr, seier Inge Serigstad.

Han bur på Hovland mellom Espeland og Veen og kjører nærmast dagleg fylkesveg 503 mellom Vikeså og heimplassen. På delar av strekninga, langs Hofreistæ mellom Malmei og Ivesdal, pågår det for tida fjellsikring. Vegen er derfor stengt i lange periodar om gongen.

Her om dagen, mens han venta på at vegen skulle opna, kom Serigstad i drøs med ein av trafikkdirigentane til V&T. Han trudde nesten ikkje det han fekk høyra.

– Ho sa at ho skulle avslutta arbeidsdagen med eit bad i Hofreistæ. Ho skulle nemleg uti for å henta opp eit skilt som var blitt lempa i vatnet. I tillegg fortalde ho om fleire episodar med utskjelling og til dels aggressiv oppførsel av folk som blir rasande når dei ikkje får passera sperringa.

Takknemleg for sikringsarbeidet

Serigstad blei så sjokkert over det dirigenten fortalde, at han kontakta Dalane Tidende.

– Denne vegen er livsnerva vår. Eg er takknemleg for at alt som kan gjerast for at vegen skal vera så trygg som mogleg å ferdast på, faktisk blir gjort. Og manuell dirigering er jo heilt nødvendig for at det skal kunna utførast sikringsarbeid i fjellsida, seier han.

Martine hoppa i vatnet

I regnvêret måndag morgon treffer me dirigent Martine Johansen og HR- og HMS-ansvarleg Elisabeth Bertelsen Kjørmo. Det var ein annan dirigent Inge Serigstad snakka med, men Martine Johansen har opplevd omtrent det same.

– Me er fleire som har kome på jobb om morgonen og opplevd at skilta me bruker til å sperra vegen, har blitt kasta på vatnet i løpet av natta. Nyleg valde eg å dykka etter eit. Det låg litt djupare enn eg var klar over, rundt fire meter, og i tillegg var det vatn i holromma i skiltet, så det var tungt, men eg fekk det opp til slutt.

– Ein tøff og frisk start på dagen, altså?

– Eg tok det ikkje frå morgonen av, men venta til temperaturen hadde stige nokon hakk, litt utpå dagen.

Har vurdert kaffi og vaflar

Ho seier at ho er blitt vant med verbal trakassering frå sinte bilistar, men poengterer at dei aller fleste oppfører seg anstendig og viser forståing for dirigentane og jobben dei gjer.

– Me får jo høyra nokon gloser, men dei fleste roar seg fort. Kanskje det hadde hjelpt på sinnet til nokon viss eg hadde hatt med meg kaffi og vaffelrøre, ler ho.

Elisabeth Bertelsen Kjørmo synest ikkje det er akseptabelt at V&T-dirigentane blir utskjelte, men ho ser ikkje nokon betre måte å møta dei hissige på, enn å informera og forklara på ein roleg måte, fortrinnsvis med eit smil.

– Smil pleier å hjelpa, seier ho.

Kjent fenomen i bransjen

Tom Egeli, som er dagleg leiar i V&T Entreprenør AS, ristar gjenkjennande på hovudet når han får referert Inge Serigstad si historie.

– Det er eit kjent problem i bransjen vår at dirigentane kan møta desse utfordringane. Derfor har ein gått ganske hardt ut i det siste og gjort det klart at me ikkje kan akseptera slik oppførsel og behandling. Folka våre gjer ein god og viktig jobb og skal ikkje måtta bli utsette for slike ting, seier Egeli.

Trener på å ta imot drit

V&T Entreprenør blei nyleg medlem av Trafikksikkerhetsforeningen, som er éi av fleire samanslutningar som jobbar for at dei som har arbeidet sitt på og langs vegane, skal vera trygge på jobb.

– Det blir arbeidd for at konsekvensane av omsynslaus og farleg oppførsel skal bli strengare. Elles kjører både Statens vegvesen og Maskinentreprenørenes forbund stadig kampanjar. Eg pleier å seia at det for det meste går greitt, men det er eit faktum at me må bruka ein heil del tid og ressursar på å trena dei tilsette og førebu dei på kva som kan skje, bekreftar den daglege leiaren i V&T.

Han fortel at dei tilsette i selskapet hans blir oppfordra til å dokumentera farlege og/eller ubehagelege hendingar.

– Bilnummer eller annan dokumentasjon er viktig dersom episoden er så alvorleg at me bestemmer oss for å politimelda saka. Men nokon gonger skjer ting så fort at det ikkje lar seg gjera å sikra dokumentasjon, seier Tom Egeli.

Mangelfull skilting

Martine Johansen er eit stykke på veg einig med dei av bilistane som gir uttrykk for at informasjonen om vegstenginga ved Hofreistæ ikkje er god nok. På Vikeså og i Byrkjedal står det skilt som fortel at vegen er "periodevis stengt". Praksis er at trafikken blir sloppen igjennom 10-12 minutt kvar partalstime. Dette blir det informert om på www.175.no, Statens vegvesen si nettside for trafikkmeldingar. Men dei fysiske skilta seier ikkje noko om dette.

– Eg trur nok fleire hadde fått dette med seg viss det også hadde stått på skilta. Då kunne folk i større grad ha planlagt kjøringa si. Omkjøring via Dirdal og Ålgård tar éin time, men for dei som kjem til stengt veg rett etter at me har sloppe trafikken igjennom, svarer det seg å kjøra rundt, veit Martine Johansen.

Lover å forfølgja saka

Det er entreprenøren Mesta som har utarbeidd arbeidsvarslingsplanen i forbindelse med fjellsikringa langs Hofreistæ. Men kontaktpersonen DT får oppgitt i Mesta, har ikkje lov å uttala seg. Me må kontakta byggherren, altså Statens vegvesen, som er ansvarleg for å godkjenna arbeidsvarslingsplanar. Den ansvarlege prosjektleiaren i Vegvesenet har ferie, så me blir viste vidare til byggeleiar Rolf Svensson i Odda. Han er ikkje særleg kjent på vegane i Dalane, men når han får forklart problemstillinga, seier han følgjande:

– Det er alltid ei utfordring å nå ut til publikum med informasjon om arbeid på og langs vegane. Sjølvsagt er det frustrerande å bli ståande og venta i fleire timar viss du ikkje er førebudd på det. Oppdaterte trafikkmeldingar skal alltid kunna finnast på 175.no, men det er ikkje alle som er inne her, særleg ikkje eldre folk. Det overraskar meg litt å høyra at den same informasjonen som er tilgjengeleg på 175.no, ikkje er tatt med på skilta på Vikeså og i Byrkjedal. Eg ser heilt klart at tidleg forvarsling er av stor betydning. Å informera godt og grundig er aldri feil.

Han lover å ta saka opp med Mesta.