Hjertevarme med koronadistanse er fullt mulig

Av

I løpet av de 17 årene Kjærlighetsvego har vært arrangert i Sokndal, har det aldri før vært restriksjoner på klemming.