Hol på fiberbyllen på Hovland, men holet måtte dei finna sjølv

Fiberutbygginga på Hovland stansa opp fordi asfalten på Hovlandveien er freda slik at verken graving eller fresing kan tillatast før neste sommar. Men så fann dei fiberhungrige bebuarane ei opning, bokstaveleg talt.