– Dette er for utført arbeid på nye Eigerøy skole, det vil si grunnarbeid, asfalt, beplantning og lekeplassutstyr. Mye av dette har Kvia opplyst at Eigersund kommune holder tilbake og ikke vil betale ut, sier Kristen Holand.

Han er fortvilet over situasjonen.

– Hele prosjektet har vært en tragedie på alle vis. Når ting blir så galt som dette, med rettssaker og uenighet, er det ingen som tjener på det, påpeker Holand.

Mener kommunen har et ansvar

Kvia Entreprenør AS var mye omtalt totalentreprenør på nye Eigerøy skole. T. Holand Maskin fikk kontrakten på grunnarbeidet. Utfordringene startet allerede etter kort tid, da det ble konstatert at grunnforholdene på tomta var helt annerledes enn ventet. I vinter tok Holand oppdragsgiveren sin til retten med et krav på 5,5 millioner kroner. Det endte med et forlik som Kristen Holand uttalte til Dalane Tidende var "til å leve med", ikke minst med tanke på å få saken ut av verden.

Men det sluttet ikke der. Etter at Kvia gikk konkurs, kan det gå fra vondt til verre for Holand.

– Da jobben på skolen startet, var jeg ikke så skeptisk. Jeg visste jo at det var Eigersund kommune som var byggherre. Men etter hvert som tida gikk, og problemene oppsto, skjønte jeg at kommuneadministrasjonen ikke ville ta i saken. Fokuset var på mye snakk, konsulentbruk, kontrakter og måter å forholde seg på. Når ting blir galt, må noen ordne opp, etter mitt syn. Her har kommunen et ansvar, uttaler den daglige lederen.

– Noen må ta ansvar

Han forventer fortsatt at noen i kommuneledelsen tar tak i saken.

– Det har vært nok møter og vas. Nå må det handling til. Vi har allerede inngått ett forlik med Kvia og tapt mye penger, cirka tre millioner kroner. Også da slapp Eigersund kommune å betale. Det vi har utestående, er for utført arbeid på skolen. Nå må noen betale oss for jobben, er den klare oppfordringen fra Kristen Holand.

Kommunen har mange flinke folk som er dyktige i sitt fag, understreker han.

– Disse må nå få slippe til, så jobben kan ferdigstilles. Tar noen i ledelsen skikkelig ansvar, kan vi kanskje få en verdig avslutning på denne jobben. Som lokal entreprenør og næringsdrivende kan jeg med sikkerhet si at det ikke er mye særbehandling og hjelp å få fra Eigersund kommune. Noen bør kanskje tenke over dette? Arroganse og ansvarsfraskrivelse innbyr ikke akkurat til "dans" i neste runde. Å ha det lokale næringslivet med på laget, bør absolutt være viktig for kommunen, mener den daglige lederen for T. Holand Maskin AS.

Har hele tida forholdt oss til Kvia

Ifølge kommunikasjonssjef Leif E. Broch er kommunen opptatt av å være ryddig og profesjonell. Han kan ikke love Holand noe som helst, slik saken står nå.

– Kontrakten vi hadde med Kvia, var en totalentreprise. Det har hele tida vært Kvia vi har forholdt oss til, også da det tidlig i byggeprosessen oppsto uenigheter om grunnforholdene. Nå som Kvia er slått konkurs, er det virkelig viktig at vi er ryddige. I en slik situasjon er det spilleregler å følge, enten man liker det eller ikke, og vi kan ikke behandle noen annerledes enn andre, selv om de har adresse i Eigersund, argumenterer Broch, som er kommunens talsperson i saken.

Han understreker at han har stor forståelse for at både Holand og andre underentreprenører har det vanskelig.

– Dette er ikke noen ønskesituasjon for noen. Men vi kan ikke gå inn og betale for noe vi kanskje allerede har betalt Kvia for, med midler som nå er en del av boet. Det kan være mange underentreprenører som ikke har fått betalt. Hva hvis vi har betalt Kvia, men Kvia ikke har betalt videre til underentreprenørene? Betyr det da at vi skal betale én gang til? spør Broch retorisk.

Hva kan dere gjøre for Holand i denne situasjonen?

– Det vet jeg faktisk ikke. Vi har ikke oversikt på hva totalentreprenøren har betalt og ikke, og det ligger et krav fra Kvia mot kommunen på cirka 25 millioner kroner. Hadde vi gjort noe spesielt for å hjelpe Holand, ville det også dannet presedens for framtida, svarer Leif E. Broch.

Kvia Entreprenør AS begjærte seg konkurs mandag 10. oktober. Daglig leder Atle Kvia har i et intervju med Aftenbladet gitt konflikten med kommunen skylda. Da Sør-Rogaland tingrett behandlet konkursbegjæringen, ble det opplyst at selskapets totale gjeld var på 82 millioner kroner, mens det var verdier for 10 millioner kroner.