På grunn av stor skogbrannfare flere steder i Sør-Norge økes beredskapen med to skogbrannhelikoptre i helgen, skriver NTB.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjort en vurdering og setter ekstra beredskap, skriver Statens skogbrannhelikopter på Twitter.

Beredskapen styrkes fra fredag til mandag med en maskin i Sauda og en maskin på Kjeller. Helikopteret på Torp er i fast beredskap.

Det vil bli gjort en ny vurdering av behovet for ekstraberedskap mandag.

Det er sendt ut farevarsel på oransje nivå om stor skogbrannfare i Rogaland, i Agder og på Østlandet. Faren vil vedvare inntil det kommer nedbør av betydning.

Ifølge meteorologene blir ikke det med det første. Prognoser fra Meteorologisk institutt kan tyde på at situasjonen ikke vil bedre seg før andre i halvdel av mai.