Med Senterpartiet i regjering auka reisefrådraget for pendlarar monaleg i 2022. Dette har vore ei sak Senterpartiet har jobba for over fleire år. I 2023 er ordninga ytterlegare styrka.

Minimumgrensa for å få skattereduksjon på pendling er endra til 35 km. Tidlegare var grensa 65 km. Mange i Dalane vil nyta godt av dette.

Senterpartiet har i regjering, tilgodesett folk som ynskjer å bu i distrikta, og ikkje flytta der jobben er. Dette bidrar til å ta heile Norge i bruk. Dette er styrking av distrikta og bidrar til å oppretthalda det landet me er glade i.

For å få med denne skattereduksjonen, må du hugse å få det med i skattemeldinga innan 30. april.

Det nyttar å ha ei regjering som tenkjer på distrikta.

  • Dersom du bur på Ualand og pendler til Egersund, er det ein strekning på 59 km. Ved dagens skattereglar vil du nå kunne utgiftsføra reis til og frå jobb og betala kr. 1 738.- mindre skatt.
  • Bur du på Moi og arbeider i Flekkefjord, er dette ein reise tur/retur på 51 km. Med dagens regler, vil du betala kr. 1 085.- mindre skatt.
  • Bur du på Vikeså og arbeider i Egersund, er avstanden 49 km. Ved å føra dette inn i sjølvmeldinga, blir skatten redusert med kr. 922.-.
  • Bur du i Hauge i Dalane og pendler til Egersund, vil du få redusert skatten med kr. 1 330.-