Humlestadnaboene støttes av Sameiet Feyersbakken Panorama

Da Sameiet Feyersbakken Panorama ble bygget, fikk de avslag på ønske om utkjørsel i Humlestadgaten. – Jeg synes at det er merkelig at de argumentene som da ble brukt, ikke lenger er aktuelle, på tross av at trafikken i området har økt, poengterer styreleder Tor Henrik Voilås.