Hunnestad og Salvesen får med seg Furuløkken

Espen Furuløkken er ny i trenarteamet til Eiger.