– Det har vært en udelt positiv opplevelse å være med på øvelsen, og når vi har vært i Egersund sentrum, er vi blitt møtt med mange smil og vennlige ord, forteller lagfører Stian Hestnes fra Egersund.

Han har lagt vekk oppskriftene fra Pizzabakeren denne uken for å kunne delta i den årlige HV-øvelsen. Sammen med de andre HV-soldatene har det vært øvelse i flere kommuner i distriktet.

Ekstra inspirerende

– Det har vært nyttig. Vi lever dessuten i en tid med uroligheter bare noen timer unna oss, så sånn sett er det litt spesielt å ikle seg militæruniform og bære våpen. Men når situasjonen er slik den er, med et naboland som er i krig, gjør det nok denne øvelsen ekstra inspirerende, viktig og riktig. Vi er ikke i krig, det må understrekes, men det er krig en kort flytur unna, påpeker Hestnes.

Objektsikring er en av de viktigste oppgavene til Heimevernet. Objektsikring er en av oppgavene knyttet til begrepene lokalt territorielt ansvar og territorielle operasjoner. HV ivaretar, som del av disse begrepene, også andre viktige oppgaver som sikring av alliert mottak, overvåking og kontroll, beskyttelse av viktige veier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt militært samarbeid.

Ikke endret trusselbilde

Øvelsen er planlagt i lang tid og har ingenting med sikkerhetssituasjonen i Europa å gjøre. I nordområdene er det ingen aktivitet som avviker fra normalbildet, og trusselvurderingen er ikke endret.

HV-laget Hestnes leder under øvelsen er normalt en jegertropp. Det vil si at de i en trusselsituasjon kan fungere som speidere eller jegere som driver med rekognosering. Å rekognosere er et militært uttrykk for å undersøke, utforske, oppklare en fiendes disposisjoner, forflytninger, forberedelser, undersøke terreng, farvann, med mer. I Hæren og Heimevernet brukes som regel betegnelsen oppklaring.

– Jegertroppen er normalt så lite synlig som overhodet mulig. Den vandret ikke rundt slik som vi gjør i dag, understreker Hestnes.

Ligger i telt

Før Heimevernet-gjengen har begitt seg ut på oppdrag, har de overnattet i telt på Varhaug. Med strålende høstvær og ikke altfor kalde netter har det vært en fin opplevelse, sier de.

– Det har vært en god øvelse. Det går som regel et år mellom hver gang, og vi må vel kunne si at øvelsene har tatt seg opp de seneste årene. Strukturen og innholdet er bedre, og det føles enda mer meningsfullt å være med. Det kan nok ha med situasjonen i Ukraina å gjøre, mener lagføreren.

– Har dere fått negative tilbakemeldinger på at dere øver i området og byen?

– Nei. Vi har sett at noen har pekt på oss fra innsiden av en butikk eller andre steder. Da har vi gjerne bare gått inn og sagt at vi utelukkende har fredelige hensikter. Vi har også møtt personer som ikke er etnisk norske av utseende – og gitt dem gode smil og vært vennlige. Slik vi skal være og er opplært til.

Øvelsen avsluttes formelt fredag.