– Hva sier vi til andre som vil bygge i dette området, hvis vi ikke vil satse der selv?

Hva er signalet fra kommunen når en ikke vil bygge på Slettebø på grunn av "usikkerhet knyttet til grunn, vei og VA-anlegg"? Det lurte flere i formannskapet på.