Hvordan har du det egentlig? Det vil Rogaland fylkeskommune og FHI ha svaret på

Rogalendingenes trivsel, livskvalitet og egen opplevd helse skal nå kartlegges. Men for å få det til kreves det at så mange som mulig deltar i undersøkelsen.