Snart skal Egersund havn bli en attraksjon rikere. Da skal nemlig produksjonen av grønn hydrogen være i gang på Kaupanes. Før den tid har Hydrogen Solutions sikret seg alle aksjene i et annet selskap.

Selskapet overtar alle aksjer i Liquiline AS, og selskapet blir et heleid datterselskap av HYDS.

Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Liquiline etablerte HYDS i februar 2021 som en felles satsing på lokalprodusert grønt hydrogen. Målsettingen med selskapet er å utvikle, bygge, eie og drifte skalerbare hydrogenanlegg, og bidra til å bygge opp en infrastruktur for grønt hydrogen i Norge.

Lokale partnere

Dette har man lykkes med, og selskapet har to produksjonsanlegg under bygging, henholdsvis på Stord og i Egersund. HYDS har en spesiell satsing på hydrogenprosjekter inn mot småkraftbransjen sammen med sterke samarbeidspartnere som Dalane Energi AS og Småkraft AS.

For å rendyrke satsingen og merkevarebyggingen, har HYDS ervervet alle aksjer i Liquiline. Liquiline vil inngå som et heleid datterselskap i HYDS med ansvar for teknologiutvikling og salg av HyProvide elektrolysører fra Green Hydrogen Systems (GHS) i det norske markedet. Sistnevnte med utgangspunkt i partneravtalen som ble inngått med GHS i 2019. De 4 første HyProvide A90 elektrolysører vil bli satt i produksjon i Norge i løpet av kort tid, og flere nye prosjekter er under utvikling.

Endringen medfører at Liquiline vil bli samlokalisert med HYDS på Stord. Nåværende eiere i Liquiline vil få sine eierandeler i Liquiline overført til HYDS, og vil til sammen eie 50 % av selskapet. De resterende 50 % vil bli eid av SKL som i dag.

Lokalprodusert grønt hydrogen

Knut Førland vil fortsatt lede Liquiline, men vil samtidig gå inn i ledergruppen i HYDS som Head of Business Development & Sales.

– Dette er en naturlig endring av vår selskapsstruktur. Endringen vil styrke selskapet i det videre arbeidet med å ta på seg ledertrøyen som produsent av skalerbar lokalprodusert grønt hydrogen i Norge, sier Ove Røssland, styreleder i HYDS.

Han legger til at målsettingen er å bygge opp et ledende kompetansemiljø innenfor grønt hydrogen på Stord sammen med SKL. I tillegg har det vært viktig for eierne å videreføre Liquiline som en sterk merkevare innenfor småskala LNG, både nasjonalt og internasjonalt.

Forklaring: Grønn hydrogen blir produsert gjennom elektrolyse (elektrokjemisk reaksjon for å dele vann i komponenter av hydrogen og oksygen) av fornybare energikilder, som sol, vann eller vindkraft. Dette er et nullutslippsalternativ til grå hydrogen og trenger ikke karbonfangst eller lagring som blå karbon krever.