Det er sendt ut gult varsel for flomfare i deler av Dalane lørdag. Varslet gjelder for kystnære steder i Rogaland og Agder, hele veien fra nord for Arendal til like sør for Svåheia.

Både Hauge i Dalane og Moi er omfattet av faresonen.

Ifølge varsom.no vil faren øke lørdag ettermiddag. Varslet er satt til å gjelde fram til og med mandag.

yr.no blir det forklart at det er frost i bakken, og at det enkelte steder er mye snø og is på veier og i bekker. Når det lørdag formiddag er ventet et væromslag med snøsmelting og regn opp mot 600 meter over havet, kan det føre til lokale oversvømmelser og overvann over veier som følge av tette rister, stikkrenner og andre tette vannveier.

Det ventes ikke flom i elver, men økende vannføring. Eventuelle ispropper kan føre til lokale oversvømmelser i bekker og små elver, skriver metereologene hos yr.no.

I hele Dalane er det ventet en god del nedbør gjennom dagen, og mengden vil øke i kveld.