Bjerkreim kommune tester i sommer kvaliteten på badevannet på enkelte badeplasser. Det blir tatt prøver fra Svelavatnet, Lauvtjødna, Hofreistæ og Hetlandsskogen i juni, juli og august.

De første prøvene ble tatt 15. juni, melder kommunen på sine nettsider. Da kunne de slå fast at kvaliteten var god over hele linja. Ingen av badestedene hadde over 100 termotolerante koliforme bakterier per 100 milliliter vann.

Først når antall bakterier per hundre milliliter overstiger 1.000, anses kvaliteten som dårlig, og bading frarådes.

Aller best var resultatene fra Lauvtjødna, med under 10 bakterier per 100 milliliter.

På generell basis så er det aldri anbefalt å bade før ett døgn etter at det har vært styrtregn.