I Eigersund finnes det en "skjult" park med rododendron høye som hus

– Har du lyst til å ta en kikk? Da Rogaland Røde Kors overtok huset i Marka av Eigersund kommune, fikk de også hånd om en skjult og overgrodd oase.