I Sokndal finnes det 100 lag og foreninger: Disse damene jobber for å styrke samholdet mellom dem

Sokndal kommune skal lansere en plan for frivilligheten. – Det viktigste er å legge til rette for at folk kan og vil bidra, sier prosjektleder Anita Stene.