Disse har hittil ikke vært omfattet av strømstøtteordningene, men mange har opplevd å få ekstraordinært høye strømregninger i vinter.

– De høye strømprisene har skapt store utfordringer for svært mange lag og foreninger. De har stått i fare for å enten måtte kutte i aktiviteten eller kreve økte deltakeravgifter for å betale regningene sine, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Det ville gått direkte ut over fritidstilbudet for barn og unge, som allerede har ofret mye gjennom pandemien. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringa nå lager en ordning for å gi et tilskudd som kan dekke deler av de utgiftene, sier hun.

Strømstøtten til frivillige organisasjoner skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kilowattime. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger. Ordningen skal være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for organisasjonene.