Indre havn og Kontrari Brygge: Det er en lang vei å gå før kommunen gjør alvor av festtalene

Av