Ingen andre steder i landet ville ha den forurensede massen – fikk spesialtillatelse til å sende den til Svåheia

Deponiet ved Svåheia har egentlig ikke anledning til å ta imot denne typen farlig avfall.