Internett er god butikk: Nærmer seg 200 millioner i omsetning

Internett-leveranse er lukrativt for det lokale firmaet Altifiber, som i fjor hadde en omsetning på 190 millioner kroner.