I eit lesarbrev i Dalane Tidende stiller Olaf Aurdal dette spørsmålet: Er det farleg å tene pengar på mineraler i Helleland-området?

Svaret er ja, det er farleg.

Å etablere gruvedrift i ein liten dal som Helleland, vil bli ein ødeleggelse for bygda. Gruvedrift i Helleland vil koma altfor nært innpå bebyggelsen i bygde.

Ordføraren i Sokndal veit kva han snakkar om når det gjeld gruvedrift, og han seier at dette er ein skiten industri med store naturinngrep, klimagassutslepp, støy og støv.

Han seier og at kommunane i dag i praksis har vetorett mot ny gruvedrift, men forslag til ny minerallov er på gang, der deler i forslaget gjer han både overraske og provosert.

Derfor vil eg seia til ordførar Odd Stangeland og våre politikarar: Nå hastar det. Nå må de stå opp og kjempa for tilverelsen i Helleland-dalen.