Innstilte alle lokaltog i to timer

Av

Signalfeil på Ogna skapte mandag ettermiddag trøbbel for togtrafikken.