Jærbanen er den nest mest punktlege banen

Av

Bare lokaltoga mellom Arna og Bergen er meir punktlege enn toga på Jærbanen.