Sliter med Launesbrua

Av

Det er uvisst når togtrafikken igjen kan kjøre over Launesbrua.