Tog med redusert fart

Av

Sidan tysdag har toga på Jærbanen hatt 90 kilometer i timen som maksfart.