– Jeg håper at det blir tatt hensyn til innspillene vi har kommet med

Fungerende ordfører i Lund, Gro Helleland (KrF), ser fram til den endelige E39-avgjørelsen, men hun håper samtidig at den fattes på riktig grunnlag.