Nytt leidningsanlegg skal tola orkan

Av

På jernbane­strekninga Kjelland-Brusand er det nå på plass eit heilt nytt kontaktleidnings­anlegg.