Tre næringsforeninger i Agder og Rogaland og berørte kommuner forplikter seg nå til å jobbe sammen, og ikke mot hverandre – slik at vi snarest mulig kan få på plass en firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand. Før helgen var det et stort og optimistisk møte ved gamle E18 på Utsikten i Kvinesdal der partene signerte avtale om å jobbe sammen for at veiforbindelsen mellom regionene skal bli så god som innbyggerne fortjener.

Byggingen av ny motorvei mellom de to storbyene har gått i rykk og napp, men det begynner å ligne noe nå – spesielt i Agder. Nå bygges det mellom Lyngdal og Mandal og ting er i ferd med å komme på plass mellom Mandal og Kristiansand, der det gjenstår en del arbeid før veien er helt inne i byen. Men det går seg til, og nå håper vi inderlig at det løsner også i vår region, som virkelig skriker etter en bedre europavei.

Senest natt til søndag opplevde Dalane enda en dødsulykke. Den skjedde på toppen av Drangsdalen, like etter forbikjøringsfeltet. Årsaken til ulykken mellom en personbil og et vogntog er ikke kjent, bortsett fra at ting tyder på at personbilen kom over i motsatt kjørefelt. Dypt tragisk, men enda en påminnelse om at E39 er en svært ulykkesbelastet veistrekning. Veien var stengt i flere timer, og omkjøringsmulighetene er svært begrenset når alvorlige ulykker skjer.

Alle partene som har skrevet under på den nevnte avtalen, står sammen for å sikre utbygging av en trafikksikker, miljøvennlig, effektiv og fremtidsrettet E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Det betyr at de vil arbeide for at hele strekningen skal bygges ut som 4-felts motorvei, økt fremdrift og utbyggingstempo, tilstrekkelig finansiering og prioritere E39 Kristiansand-Stavanger i sine innspill til Nasjonal Transportplan (NTP). De er også enige om at alle deler av veien er like viktige, og at E39 Kristiansand-Stavanger er det viktigste veiprosjektet i regionen.

Fram til nå har flere lokale kommuner tenkt mest på seg selv – både i Rogaland og Agder. Nå er det fellesskapet som er viktigst, og det er helheten som teller. Poenget framover må være at alle jobber intenst, målrettet og hardt med reguleringsplaner i hver enkelt kommune. I Dalane er det Lund, Bjerkreim og Eigersund som får ny vei etter hvert, men ting kommer til å ta tid. Hele traseen gjennom Dalane er kompleks og vil være veldig dyr å bygge. Er vi heldige, kan vi se anleggsmaskiner jobbe med ny vei i våre kommuner i løpet av de tre-fire år. Ting tar som kjent tid, og vi må ærlig talt si at regjeringens bevilgninger til Nye Veier kunne ha vært langt høyere pr. år.

I 2023-budsjetter er det øremerket over 20 milliarder kroner til veier i Norge, blant annet prosjekter i Rogaland og Agder. Nye Veier har fått 6 milliarder kroner i 2023. Dette er småpenger, og hvis alt pratet om nullvisjon og trafikksikkerhet skal ha noe for seg, må dette tallet økes betraktelig i årene som kommer. Men viktigst: De må jobbes kontinuerlig på strekningen – så blir det til slutt ny vei alle steder, selv om det tar altfor lang tid.