Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed har vært i Ukraina for andre gang etter at Russlands brutale og blodige invasjon startet for et drøyt år siden. Han beretter om hjerteskjærende fortellinger fra at hardt prøvet folk, men også om rørende fortellinger og skildringer fra et folk som nekter å gi opp. At en lokal ordfører drar ned og ser at den lokale hjelpen kommer fram, er positivt. Hans inntrykk er viktige å ta med seg i tiden som kommer – for dette landet trenger hjelp i mange år – uavhengig av om krigen tar slutt eller ikke.

Innbyggerne i Dalane har vist hjertevarme, omsorg og nestekjærlighet i stort monn det seneste årene – og gjestfriheten de flere hundre flyktningene fra Ukraina er blitt vist, har også blitt satt pris på. Det så vi ikke minst da ettårsdagen for invasjonen ble markert på Torget i Egersund nylig. Vi står sammen med Ukraina – og viser forakt for Russlands meningsløse krigføring.

Så er spørsmålet: Er det på tide å ta et nytt steg – hva med at hver Dalane-kommune får hver sin vennskapsby i Ukraina? Eventuelt et kommunene blir enige om en by eller region vi skal knytte oss nærmere til? Noen norske kommuner har allerede gjort det. Bergen har inngått vennskapsbyavtale med byen Khmelnytskyj. Stavanger snakker om å gjøre det – noe flere andre også gjør.

Vennskapsbysamarbeid mellom byer og kommuner har opp gjennom årene ikke vært spesielt meningsfulle, for å si det forsiktig. Ofte har det vært politikere eller byråkrater som har besøkt hverandre – gjerne med et lite snev av interessant innhold. Det Sokndal-ordføreren har gjort ved to anledninger – nemlig å dra til landet – kan vise seg å være smart. Her knytter han personlige bånd med folk, får kjennskap til hva de trenger og hvordan vi kan hjelpe – også i et langsiktig perspektiv.

For vennskap skal vare, og ikke bare i vonde tider, som nå. Ukraina skal på et tidspunkt bygges opp igjen. Folk som i dag er flyktninger skal trolig for en stor del vende hjem igjen. Vi tror det er viktig å strekke ut en hånd til kommuner eller byer på størrelse med våre egne. Vennskap handler om å gi, ta og få. Allerede nå lærer vi ukrainere i Norge å kjenne. Det er vanskelig ikke å ha empati med dem.

Støtte til en by i Ukraina vil kunne være av både økonomisk, humanitær, administrativ eller politisk art. Sokndal-ordføreren har kommet tett på politisk ledelse i byer han har besøkt, og kan nok ha ett og annet å bidra med. Han har tidligere fortalt at ukrainere han har møtt i Ukraina er livredde for at land i vesten skal glemme dem. Det vil alltid være en fare, men ved å inngå forpliktende og ikke minst meningsfulle vennskapsbyavtaler, er sjansen mindre for å gå i glemmeboka.

Jonas Andersen Sayed viser vei – og vi blir ikke overrasket om Sokndal blir den første kommunen i Dalane som får en vennskapsby i Ukraina.