Kall gjerne hallen på Lagård for Fjord Line svømmehall!

Av