Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt for kommunene å tillate vindkraft på land. Å si nei til vind kan framover få negative konsekvenser for kommuneøkonomien, mener ordfører.

– Norge har behov for mer energi de neste årene. Den må på kort sikt komme fra vannkraft og vind på land. Om kommunene får mer igjen for å tillate vindkraftverk, vil det bli helt andre diskusjoner enn det vi har hatt til nå, sier ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) i Lindesnes til Fædrelandsvennen.

Dette er en av kommunene som har vindkraft i dag, men også der har politikerne vært mot nye utbyggingsplaner.

Nå har regjeringen foreslått nye skatteregler der kommunene skal få en grunnrenteskatt på vindkraft. I tillegg jobber regjeringens energikommisjon med forslag som skal gjøre det mer attraktivt for kommunene å si ja til vindkraft. (©NTB)