Vil bruke 61 millioner på nytt aktivitetssenter

Av

En av satsingene til rådmannen er nytt aktivitetssenter for utviklingshemmede og eldre på Slettebø.