Betaler for å bli kvitt planovergang

Av

Rådmannen går blant annet inn for å sette av 8,5 millioner kroner til å få bort den farlige planovergangen på Sleveland.