Må gjøre kutt på 35 millioner

Av

Nedleggelse av et bofellesskap ved Lundeåne bo- og servicesenter og store kutt i skolen er noe av det Eigersund-rådmann Ketil Helgevold ser seg nødt til å foreslå.