Kolmulefisket går som normalt – gode leveranser til Egersund

Både Pelagia Egersund Sildoljefabrikk og Prima Protein har normal drift. Begge anleggene får fangster fra det pågående kolmulefisket vest av Irland.