Rogaland fylkeskommune gjør i øyeblikket det den kan for å opprettholde bildet og inntrykket av at fylket er en treig materie, og bruker mye av tiden på det andre gjerne kaller bagateller og vas. Enda en gang er det den mye omtalte Fonn-lekteren det er snakk om, og denne uken skrev Dalane Tidende at fylkeskommunens saksbehandler ikke var fornøyd med illustrasjonene som er vedlagt søknaden. Seksjon kulturarv i fylkeskommunen reagerer både på høyden og lengden på lekteren på illustrasjonene. 

– Sammen med rammetillatelsen var det også endelig vedlagt illustrasjoner fra søker som skulle vise hvordan tiltaket vil bli seende ut i forhold til kirka og kirkestedet. Men så vidt vi kan se ut fra de vedlagte illustrasjonene, er lekteren framstilt som en god del mindre enn hva det er søkt rammetillatelse for, påpeker saksbehandler i en henvendelse til Eigersund kommune.

Kanskje saksbehandleren og noen kolleger rett og slett bør komme seg ut av kontoret, sette seg på toget, gå av i Egersund, låne en sykkel og trille bort der lekteren ligger nå og der den er tenkt plassert når den tid omsider kommer? Kan det være så vanskelig å ta seg fra Stavanger til Okka by? 

Pete Seglem bistår Fonn Egersund med lekteren, og vi har på lederplass tidligere gitt uttrykk for at Fonn Egersund kanskje ikke gjorde en god nok jobb før saken søknad om lekteren ble sendt. Vi lurte blant annet på om tiltakshaver kunne ha gjort en for dårlig jobb i forkant. Burde ikke alle tillatelsene vært hentet inn før lekteren ble bygget? spurte vi.

Planteknisk utvalg i Eigersund er positiv til Fonn Brygge, men fylkeskommunen har flere klagemuligheter. Vi frykter at det nesten har gått prestisje i saken fra fylkets side, men håper vi tar feil. Vi mener at Fonn Egersund nå har tatt de nødvendige grep slik at lekteren ikke skal virke «utilbørlig skjemmende» på fredete Egersund kirke. 

Planteknisk utvalg i Eigersund kommune har selvsagt vært på befaring, og har heldigvis ikke inntatt den samme arrogante holdningen som fylkeskommunen viser. Enkelte av representantene hadde også hver for seg vært både rundt kirka og over på Rauhedlå-sida for å danne seg et bilde av hvordan resultatet kan bli. Det er en del av vervet som folkevalgt å sette seg inn i saker før vedtak blir gjort.

Det kan virke som om saksbehandlere i fylkeskommunen har noe å lære. Vi sender dere med glede rutetidene med tog fra Stavanger til Egersund – med avstigning på høyre side.