Kommunelege Rosenblad: – Eg er absolutt ikkje optimistisk

Eigersund kommune har nå éin fastlege i manko. I fire andre fastlegestillingar er det vikarar. Den lovbestemte retten til å byta fastlege er "ikkje-eksisterande" i Eigersund, ifølgje kommunelegen.