Kommunelegen i Bjerkreim: Har innført lokale tiltak som skal gjelda til 22. november

Kommunelege Knut Vassbø har innført lokale tiltak for å hindra spreiing av covid-19 i Bjerkreim. Han minner blant anna om at korsong er ekstra smittefarleg.