Kommunen vil innføre offisielle målinger av vannstanden: Ekstremvær vil bli et hyppigere fenomen

På det høyeste sto vannet i Egersund havn 97 centimeter over nullpunktet da "Elsa" rullet inn natt til tirsdag. Men ingen rekorder ble satt.