Marthon Skårland valt som ordførarkandidat

Av

Nominasjonsmøtet i Bjerkreim Høgre har talt: Marthon Skårland skal tilbake til ordførarkontoret.